Zmagovalci na tekmovanjih PGD Ponikva

Zmagovalci na tekmovanjih PGD Ponikva

od 2008 do 2018

 

 

Tekmovanje za prehodni pokal KS Ponikva

Vaja z MB

 

Leto

Zmagovalna ekipa

ČLANI

2018

PGD Lokarje

2017

PGD Kebelj

2016

PGD Oplotnica

2015

PGD Sveti Štefan

2014

PGD Lokarje

2013

PGD Breg

2012

PGD Kebelj

2011

PGD Sv. Florjan

2010

PGD Sv. Florjan

2009

PGD Šmartno na Pohorju

2008

PGD Kebelj

 

Članice

2018

PGD Mestinje

2017

PGD Mestinje

2016

PGD Mestinje

2015

PGD Šentvid

2014

PGD Loka pri Žusmu

2013

PGD Šentjur

2012

PGD Lokarje

2011

PGD Šentjur

2010

PGD Prožinska vas

2009

PGD Kebelj

2008

PGD Šentjur

 

 

 

 

Tekmovanje za prehodni pokal PGD Ponikva

Hitra mokra vaja »LOESHENGRIFF

 

Leto

Zmagovalna ekipa

ČLANI

2018

PGD Planina pri Sevnici

2017

PGD Zabukovica

2016

PGD Socka

2015

PGD Socka

2014

PGD Lokarje

2013

PGD Lokarje

 

 

Članice

2018

PGD Socka

2017

PGD Socka

2016

PGD Vitanje

2015

PGD Gorenje pri Zrečah

2014

PGD Gorenje pri Zrečah

2013

PDG Vitanje

 

 

 

 

Ponikva, 6.9.2018