Občni zbor PGD Ponikva 2015

Prostovoljno gasilsko društvo

PONIKVA

Ponikva, 30.01.2015

 

VABILO

 

Na podlagi 20. člena statuta in sklepa upravnega odbora PGD Ponikva, sklicujemo:

 

REDNI LETNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA,

ki bo v soboto 14.02.2015, ob 19 uri, v dvorani PGD Ponikva

 

DNEVNI RED:

1.      OTVORITEV IN POZDRAV

2.      IMENOVANJE ORGANOV ZBORA

3.      POROČILA: predsednika, poveljnika, blagajnika, komisije za članice, nadzornega odbora in verifikacijske komisije

4.      RAZPRAVA NA POROČILA

5.      POTRDITEV DELEGATOV ZA OBČNI ZBOR GZ ŠENTJUR

6.      PLAN DELA ZA LETO 2015

7.      PODELITEV PRIZNANJ

8.      BESEDA GOSTOV

9.      RAZNO

 

 

Po 21. členu statuta PGD PONIKVA, je občni zbor sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov, ki imajo glasovalno pravico. Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj tretjina članov.

 

Po končanem občnem zboru nas bo družabno srečanje.

 

Pred in po občnem zboru bo možno plačilo članarine. Če se občnega zbora ne morete udeležiti je članarino možno poravnati tudi s priloženo položnico. Članarina se poravna v višini 10 EUR.

 

 

VLJUDNO VABLJENI!

 

NA POMOČ!

 

                                                                                                                 UO PGD Ponikva